fbpx
molitva duhu svetom

Molitva Duhu Svetom

Sadržaj

MOLITVA SVETOM DUHU

Duše Sveti,
sabrani u Tvoje ime, molimo Te,
pouči nas što nam je činiti,
pokaži nam put kojim treba ići,
nadahni i vodi naše odluke.

Ne dopusti da povrijedimo Ljubav i pravdu,
ne daj da nas zavede neznanje
ili povuče ljudska naklonost.

Ne daj da budemo pod utjecajem
ni časti ni osoba.
Daj nam, molimo Te,
da, sjedinjeni u Tvom imenu,
znamo udružiti dobrotu i čvrstoću,
kako bismo sve činili u skladu s Tobom,
vjerno ispunili svoje dužnosti,
a sva naša nastojanja urodila obilnim plodom,
za dobro drage domovine i svakog ljudskog bića.

Amen.

HIMAN DUHU SVETOM - O DOĐI, STVORČE

O dođi, Stvorče, Duše Svet, pohodi duše vjernika,
poteci višnjom milosti u grudi štono stvori ih.

Ti nazivaš se Tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg,
studenac živi, ljubav, plam i pomazanje duhovno.

Darova sedam razdaješ, ti, prste desne Očeve,
od vječnog Oca obećan, ti puniš usta besjedom.

Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju,
u nemoćima tjelesnim potkrepljuj nas bez prestanka.

Dušmana od nas otjeraj i postojani mir nam daj,
ispred nas idi vodi nas, da svakog zla se klonimo.

Daj Oca da upoznamo i Krista sina njegova.
i u te Duha njihova da vjerujemo sveudilj.

Sva slava Ocu vječnomu i uskrslomu Sinu mu,
sa tješiteljem Presvetim nek bude sad i uvijeke. Amen.

MOLITVA DUHU SVETOM: 10 BIBLIJSKIH CITATA UZ MOLITV

 • Duh Sveti je naš Pomoćnik:„Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh“. (Ivan 14, 26)
 • Duh Sveti je naš Posrednik:„Tako i Duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sam Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima“. (Rimljanima 8, 26)
 • Duh Sveti boravi u nama:„Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji“. (1. Korinćanima 6, 19)
 • Duh Sveti daje mudrost i razumijevanje:„Na njemu će duh Jahvin počivat`, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg“. (Izaija 11, 2)
 • Duh Sveti je Duh Istine:„Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek:
 • Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je“. (Ivan 14, 15-17)
 • Duh Sveti nam je dat:„Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu“! (Luka 11, 13)
 • Duh Sveti djeluje u našim srcima:„Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas! Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i dat ću vam srce od mesa“. (Ezekiel 36, 26)
 • Duh Sveti govori o onome što treba doći:„No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi“. (Ivan 16, 13)
 • Duh nam komunicira Božju Riječ:„U posljednje dane, govori Bog: Izlit ću
 • Duha svoga na svako tijelo i proricat će vaši sinovi i kćeri, vaši će mladići gledati viđenja, a starci vaši sne sanjati“. (Djela 2, 17)
 • Duh Sveti nam otkriva:„A svi mi, koji otkrivenim licem odrazujemo slavu Gospodnju, po Duhu se Gospodnjem preobražavamo u istu sliku – iz slave u slavu“. (2. Korinćanima 3, 18)
  Zajedništvo s Duhom Svetim dovodi nas još bliže srcu Boga Oca. Spoznaja da imamo Duha Božjeg unutar sebe i spoznaja da Duha Svetoga možemo pitati za smjer, istinu i mudrost otvara put nadi.

Zamolite danas Duha Svetoga neka vam se otkrije da dobijete mir koji nadilazi svako razumijevanje, ljubav koja se izlijeva na nas poput nježne kiše i smjer za nas kako bismo blagoslovili kraljevstvo. Duh Sveti je naš pomagač, prijatelj i poveznica sa samim Bogom.

KRATKA MOLITVA DUHU SVETOM

Duše Sveti,

Ti si Bog. Slavim Te jer si svet i zahvaljujem Ti što si prisutan u mom srcu. Hvala Ti što djeluješ u mom životu. Vodio si me k spasenju, obnovio si moj mrtvi duh, te otvorio moje oči da vidim istinu. Hvala Ti.

Pomogni mi da te jasnije vidim – te prepoznam Tvoje kretanje u mom životu. Učini me osjetljivijim na Tebe kako bi Te mogao prisnije slijediti.

Znam da sam još uvijek sebičan i sklon pobuni. Molim Te da mi pomogneš kako bi Ti bio poslušan te nastavio prepoznavati Tvoje vodstvo. Trebam Te.

Duše Sveti, molim Te za pomoć i utjehu danas. Tebi su poznate moje borbe, boli i tjeskobe. Hvala Ti što se moliš za mene. Pomogni mi da otpočinem u Tvojoj udobnosti danas.

Pomogni mi da hodam u Tebi, Božji Duše. Neka Tvoji plodovi rastu u mom životu. Ti si onaj koji ih i proizvodi u meni: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrotu, vjernost, krotkost i uzdržljivost. Ne mogu živjeti ovako sam. Trebam Tvoju pomoć. Amen.

MOLITVA ZA DAROVE DUHA SVETOGA

Gospodine, Bože moj,
Ti svojim Duhom proničeš sve,
pa i dubine moga srca.
Daruj mi mudrost da Tvoju riječ
mogu primijeniti u svakodnevnom životu,
razum da spoznam Tvoj put,
da Te uvijek mogu slijediti.
Daj mi znanje
da uvijek mogu tražiti ono što je gore,
da ne potratim svoj život
tražeći samo ono što je svjetsko;
ispuni moj um darom savjeta
da pronađem istinu koju ću davati drugima,
ispuni me pobožnošću da Te ljubim,
moj Bože, svim svojim srcem
i da Ti se klanjam u Duhu i istini.
Daj mi jakosti da stojim čvrsto
kad dođu đavolski napadi,
napadi svijeta i tijela.
Na kraju obdari me strahom Božjim
da nikada ne odem od Tebe,
već da Ti ostanem uvijek blizu,
u vrijeme radosti i u vrijeme tuge.
Uvijek i u svemu daruj mi svoje misli, Spasitelju,
da mogu kročiti prema Tvome kraljevstvu
čineći Tvoju svetu volju.
Amen

MOLITVA DUHU SVETOM (SV. AUGUSTIN)

Dahni u mene, Duše Sveti,
da moje misli budu svete!
Pokreni me, Duše Sveti,
da moj posao bude posvećen!
Privuci moje srce
da zavolim samo ono što je sveto!
Zaštiti me, Duše Sveti,
da mogu uvijek biti svet(a).

Podijeli članak:

Povezani članci

Zajedno Hodajmo Stazom Vjere

Potaknite Duhovni Rast Kroz Naše Kršćanske Molitve
Litanije Preslavnog Imena Marijina Gospodine