fbpx

Litanije

Litanije sv. Antuna
Litanije

Litanije sv. Antuna

LITANIJE SV. ANTUNA Gospodine, smiluj se! Kriste, smiluj se!

Gospa
Litanije

Gospino Litanije

GOSPINO LITANIJE 1. BLAGOSLOVLJEN onaj čas, O Marijo, kad